NB FISKAL je softversko rešenje kompanije NB SOFT bazirano na novom modelu fiskalizacije koji omogućava obveznicima fiskalizacije, koji se bave trgovinom putem interneta, da kreiraju fiskalne račune digitalnim putem.

Ključne promene koje je neophodno sprovesti u okviru Zakona o fiskalizaciji, a koje su sastavni deo NB FISKAL modula za eFiskalizaciju:

  • fiskalizacija svih računa

  • fiskalizacija svih povrata

  • fiskalizacija avanisnih računa za način plaćanja virmanom ili karticom ako je u pitanju direktna naplata sredstava (plaćanje karticom sa potvrdom, ne podleže izdavanju avansnih računa osim ako se roba izdaje u narednom mesecu, a plaćanje je bilo u Prtekućem mesecu)

  • fiskalizacija storno računa

  • fiskalizacija kopije računa

  • fiskalizacija gift kartica

  • promena štampe PDF računa i ostalih dokumenata sa prikazom dodatnih informacija na štampanom dokumentu sa QR Code-om

  • predračuni ne podležu obavezi fiskalizacije

 

Šta vam NB FISKAL omogućava?

 

Ključne funkcionalnosti NB FISKAL softvera:

Fiskalizacija računa, avansnog računa, fiskalizacija konačnog računa, storno računa, povrata, kopije računa.

Lista i pretraga računa, avansnih računa, konačnih računa, storno računa, povrata, kopije računa.

Kreiranje novih računa, avansnog računa, konačnog računa, storno računa, povrata.

Izdavanje kopije računa.

Pregled pojedinačnih dokumenata (računi, avansni računi, konačni računi, storno računi, povrati, kopije računa).

Ažuriranje pojedinačnih dokumenata (računi, avansni računi, konačni računi, storno računi, povrati kopije računa).

Eksport podataka u Excel.

Log tabela za praćenje komunikacije sa sistemom poreske uprave.

Ukoliko vas interesuje više o funkcijama NB FISKAL softvera i kako ga vi možete koristiti, kontaktirajte nas za više informacija.